Book dit ophold

Ankomst
22. jan
2020
Ændre dato
Afrejse
23. jan
2020
Ændre dato
top-dummy-5.jpg
Gartner_250x250.jpg
blomst.jpg
Slot_250 x 250.jpg
Gartner.jpg
jordbær.jpg

Vi tager ansvar, hvor vi kan

På Hindsgavl Slot vil vi gerne tage del i det sociale såvel som miljømæssige ansvar, der hører med til at drive et stort hotel - og konferencecenter.

I kraft af den store kulturarv som slottet rummer, er det dog ikke altid helt ligetil at iværksætte initiativer til fremme af virksomhedens ansvar. Vi gør, hvad der er muligt inden for de restriktioner, som knytter sig til fredede bygninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke initiativer vi har taget i forsøget på at øge vores ansvarlighed.

Hindsgavl Slot står som et smukt og håndgribelige bevis på, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark, og det er vi stolte af at være med til at bevare.

Plads til alle

På Hindsgavl Slot hilser vi mangfoldighed i vores medarbejderskare velkommen. Mangfoldigheden er med til at styrke vores profil og identitet, og det mener vi er en fordel for såvel gæster som medarbejdere. Vi har konstant fokus på at gøre brug af og støtte op omkring de forskellige kompetencer, som en alsidig medarbejderstab giver. I form af et tæt samarbejde med kommunen og jobcentret tager vi ligeledes del i forebyggelsen af og løsningen på samfundets sociale udfordringer.

Lokalt fokus

Vi støtter op om lokalsamfundet. Vi indkøber lokalt, når det er muligt og involverer os i diverse udviklingsprojekter. Vi tror på, at et koordineret samarbejde mellem attraktioner, erhvervsmarked og kommune er en kæmpe styrke for vores områdes tiltrækningskraft, og derfor gør vi vores for at bidrage til udviklingen.

Hensynet til miljøet

For at minimere miljøpåvirkninger har vi indført miljømæssige initiativer som en naturlig del af vores drift.

Affaldshåndtering

Selvom vi har fokus på at undgå madspil, så er det i et stort køkken som vores, svært helt at undgå affald. Vores madaffald sendes afsted til forbrænding i biogasanlæg og bliver til biomasse, som efterfølgende omdannes til elektricitet. Under forbrændingsprocessen udvindes ligeledes et biprodukt, som anvendes til gødning.

Ud over vores madaffald, har vi fokus på at sortere pap og flasker til genbrug.

Drikkevand

Da vi er klar over, at flaskevand er et miljøtungt gode, arbejder vi hen imod at blive 100% fri for kildevældsflasker ved i stedet at installere postevandsstationer tæt ved mødelokalerne.

Indtil videre er stationerne at finde i Laden, i loungen på slottets 1 sal og i mødelokalerne i Kostalden.

Energioptimering

Energibesparelser er efterhånden sund fornuft, og på Hindsgavl Slot arbejder vi da også løbende med at optimere vores energiforbrug. Som eksempel har vi installeret intelligente pumper på varmesystemet, sat genindvendig på dele af vores ventilation og skiftet størstedelen af vores lyskilder til LED.

Desuden har vi, i det omfang det har været muligt, koblet forsatsvinduer på vinduesrammerne i hovedbygningen. 

Køkkenhave

I vores 10.000 m2 store køkkenhave, hvor frugt, grønt og urter pryder i sommerhalvåret, undgår vores gartnere brug af sprøjtemidler og samtidigt forsøger de, hvor det er muligt, at tilføre jorden næring ved hjælp af organisk gødning.  

Har du spørgsmål til nogle af ovenstående initiativer, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6441 8800. 

Book et ophold på Hindsgavl Slot

Book nu