Book dit ophold

Ankomst
25. jan
2020
Ændre dato
Afrejse
26. jan
2020
Ændre dato
Slot_250 x 250.jpg
Hytte gammel.jpg
Møder4.jpg
Hindsgavl gammel.jpg
Rosablomst_250 x 250.jpg
Vand.jpg

Der var engang...

Hindsgavl Slots historie går tilbage til det 12. århundrede og nævnes første gang i 1231 i det danske register for godser og herregårde af Kong Valdemar II.

Historien er lang

I dag drives Hindsgavl Slot som moderne hotel og konferencecenter med respekt for historien og autentiteten, som især ses i det ydre anlæg samt i hovedbygningen. Uanset om du som gæst deltager i en stor konference, er på hyggeligt weekendophold eller blot lægger vejen forbi slotshavens frodige og smukke landskab har du muligheden for at lade den spændende og sagnomspundne fortid få nyt liv overalt, hvor du færdes.  

Læs om Hindsgavl Slot i Realdanias online bog.

Læs mere om Hindsgavl Slot her

1814 - Afståelsen af Norge

Under Revolutions- og Napoleonskrigene havde den danske stat længe haft held med at føre neutralitetspolitik. Først med kejser Napoleons fastlandsspærring og englændernes bombardement af København i 1807 blev kong Frederik VI tvunget til at vælge side. Han valgte at erklære England krig og indgå en alliance med Napoleon. Frederik VI håbede, at han kunne undgå territorielle afståelser, men ved Kielerfreden den 14. januar 1814 måtte den invaderede danske stat afstå Norge til Sverige. 434 års politisk fællesskab mellem Danmark og Norge var hermed slut. Samme år fik Norge sin egen moderne, fremsynede grundlov, som man fik lov at beholde, selv om landet blev tvunget i union med Sverige.

Tabet af Norge var smerteligt både for den danske befolkning og den enevældige monark. Samtidig vakte Norges frie forfatning misundelse i Danmark. Frederik VI frygtede den liberale tankegang og gjorde alt for at forhindre dens udbredelse. Han indførte censur og forbød norske aviser, men det kulturelle fællesskab og de liberale ideer lod sig imidlertid ikke fortrænge.

Nederlaget i 1864 og den efterfølgende afståelse af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg kom i mange år fremover til at overskygge for tabet af Norge. Først i de senere år er historikerne begyndt at give 1814 og den betydning det fredelige brud med Norge har haft for den danske selvforståelse mere fokus.

Frederik VI havde sit hovedkvarter på Hindsgavl Slot i perioden 5. januar-20. januar 1814.

Book et ophold på Hindsgavl Slot

Book nu