Book dit ophold

Ankomst
04. aug
2020
Ændre dato
Afrejse
05. aug
2020
Ændre dato
Slot_250 x 250.jpg
Hytte gammel.jpg
Møder4.jpg
Hindsgavl gammel.jpg
Rosablomst_250 x 250.jpg
Vand.jpg

Der var engang...

Hindsgavl Slots historie går tilbage til det 12. århundrede og nævnes første gang i 1231 i det danske register for godser og herregårde af Kong Valdemar II.

Hindsgavl gammel.jpg

Historien er lang

I dag drives Hindsgavl Slot som moderne hotel og konferencecenter med respekt for historien og autentiteten, som især ses i det ydre anlæg samt i hovedbygningen. Uanset om du som gæst deltager i en stor konference, er på hyggeligt weekendophold eller blot lægger vejen forbi slotshavens frodige og smukke landskab har du muligheden for at lade den spændende og sagnomspundne fortid få nyt liv overalt, hvor du færdes.  

Læs om Hindsgavl Slot i Realdanias online bog.

Læs mere om Hindsgavl Slot her

1814 - Afståelsen af Norge

Under Revolutions- og Napoleonskrigene havde den danske stat længe haft held med at føre neutralitetspolitik. Først med kejser Napoleons fastlandsspærring og englændernes bombardement af København i 1807 blev kong Frederik VI tvunget til at vælge side.

Han valgte at erklære England krig og indgå en alliance med Napoleon. Frederik VI håbede, at han kunne undgå territorielle afståelser, men ved Kielerfreden den 14. januar 1814 måtte den invaderede danske stat afstå Norge til Sverige.

434 års politisk fællesskab mellem Danmark og Norge var hermed slut. Samme år fik Norge sin egen moderne, fremsynede grundlov, som man fik lov at beholde, selv om landet blev tvunget i union med Sverige.

Tabet af Norge var smerteligt både for den danske befolkning og den enevældige monark. Samtidig vakte Norges frie forfatning misundelse i Danmark.

Frederik VI frygtede den liberale tankegang og gjorde alt for at forhindre dens udbredelse. Han indførte censur og forbød norske aviser, men det kulturelle fællesskab og de liberale ideer lod sig imidlertid ikke fortrænge.

Nederlaget i 1864 og den efterfølgende afståelse af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg kom i mange år fremover til at overskygge tabet af Norge. Først i de senere år er historikerne begyndt at give 1814 og den betydning, det fredelige brud med Norge har haft for den danske selvforståelse, mere fokus.

Frederik VI havde sit hovedkvarter på Hindsgavl Slot i perioden 5.-20. januar 1814.


Slottet med de mange sagn

Hindsgavl Slots historie går tilbage til det 12. århundrede og nævnes første gang i det danske register for godser og herregårde af Kong Valdemar II i 1231. I kraft af sin mangeårige historie findes adskillige sagn og fortællinger, som stadig er en stor del af slottet.  

Hultræet.jpg

Hultræet

Ved vejen fra Middelfart til Hindsgavl stod engang et gammelt knudret egetræ, hvis stamme havde delt sig i to og senere vokset sammen igen og efterladt et stort hul midt på stammen.

I ældre tid trak man folk igennem hullet i træet, da man troede på, at træet kunne kurere dem for diverse sygdomme. Derudover sagde man, at træet kunne øge frugtbarheden hos barnløse kvinder. I dag står træet ikke mere, men selve stammen med hullet findes i slotsparken. Efter sigende besidder hultræet stadig sine helende evner. Dog er det vigtigt, at komme den rigtige vej igennem hullet, da det ellers vil have den modsatte virkning.

Den Hvide Dame

Engang for længe siden var der en ung brud, som skulle giftes med en herremand på Hindsgavl Slot. På bryllupsdagen kom hun kørende i en prægtig bryllupskaret med fire heste spændt for. På vej ned ad landevejen mod slottet blev hestene pludselig opskræmte, og kareten væltede ned i den store dam. Den unge brud var fastklemt mellem sædet og rejsegodset, og hun druknede.

Siden denne tragiske dag har hendes genfærd søgt efter sin kommende ægtemand i slotsparken ved Hindsgavl Slot. Iført hvid bryllupskjole opsøger hun ved midnatstid mænd i slotsparken, men forsvinder med et suk, når hun ser, at det ikke er hendes udkårne.

Dolken.jpg

Hindsgavl Dolken

I 1867 gik en lille dreng tur på markerne på Fænø, der dengang hørte til Hindsgavl Slot. Her faldt han over en speciel flintdolk og udbredte i glæde nyheden om sit fund. Godsinspektøren, der stod i nærheden, hørte dette og købte den af drengen for en daler, hvorefter han forærede den til herskabet på slottet.

Dolken har senere vist sig at være væsentligt mere værd end en daler, da den er den fineste flintdolk, der er fundet og et eksempel på dygtigheden af den sene stenalders flintesmede. Mens daleren tilhører fortiden, har Hindsgavl Dolken fået nyt liv i form af afbildning på den ene side af de nye 100-kroner sedler.

Nordens Største Sankthansbål

I mange år havde Hindsgavl Slot fungerende avlsbygninger, som bugnede af markernes afgrøder og dyr.

På sankthansaften i 1977 brød en motor til et transportbånd i brand og satte ild til hø og halm, der var på loftet over den ene stald. Ilden bredte sig hurtigt, og da det fik fat i det store stråtag på laden, fik Hindsgavl ufrivilligt nordens største sankthansbål.

Avlsbygningerne brændte helt ned og stod kun lige akkurat tilbage med forkullede ydervægge. Denne tragedie har i mellemtiden været startskuddet til en lang række renoveringer. Avlsbygningerne er blevet genopbygget og sat i stand for at bringe liv tilbage til bygningerne. Det er dog ikke længere dyr, bygningerne huser, men derimod hotelværelser og konferencefaciliteter, hvor agerrumsladen alene rummer konferencerum med plads til 600 mennesker.

Book et ophold på Hindsgavl Slot

Book nu